Dozór techniczny żurawi i platform załadunkowych

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację żurawi samochodowych i platform załadunkowych.

  • dozór techniczny żurawi(HDS) 
  • dozór techniczny platform załadunkowych
  • organizowanie kursów na obsługę żurawi (HDS)
  • konserwacja żurawi przenośnych przez uprawnionego konserwatora.