Projekty unijne

Firma Hydorfast Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. ,,Utworzenie Prototypowni w celu prowadzenia prac b+r w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcji i technologii wykonywania specjalistycznych układów jezdnych do transportu, załadunku i rozładunku wielkogabarytowych, ciężkich elementów” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0198/20-00 z dnia 16.02.2021 roku.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie infrastruktury badawczej w postaci Prototypowni jako zaplecza wyspecjalizowanego w zakresie badań nad konstrukcjami i wydajnymi technologiami wykonywania specjalistycznych układów jezdnych do transportu, załadunku i rozładunku wielkogabarytowych, ciężkich elementów.

Wartość projektu to 1 866 971,49 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 062 504,10 PLN