Kleszcze zrywkowe

Hydraulicznie zamykane( dwuramienne szczęki)...........2 szt.

Maksymalne otwarcie.......................................................160 cm

Ciężar....................................................................................230 kg

Moc ciągnika..........................................................................50-200kM